Workshopinformatie:

Het samenspel van medezeggenschap en toezicht

Tussen Raden van Bestuur, Raden van Commissarissen of Raden van Toezicht en medezeggenschapsorganen bestaat een bijzondere verhouding. Als deze organen dezelfde visie op ambitie en waarden van de organisatie delen en op elkaar aansluitende visies hebben bij de eigen rol en die van de andere partijen en op hoe een goed onderling samenspel eruitziet, hebben de organisatie en alle daarin belang hebbende partijen daar baat bij. Maar hoe bereik je een goed samenspel?

In deze dagvullende workshop krijgt u informatie over de rolverdeling tussen Bestuur, OR of medezeggenschap en de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. U bespreekt uw eigen visie met die van de andere deelnemers en die van de docent en maakt een concept-plan van aanpak die het beste bij uw organisatie en uw raad past, als input voor het overleg binnen uw raad en tussen uw raad en andere belanghebbenden, met praktijktips en handvatten om het geleerde gelijk toe te passen.

Voor wie?
Voor leden van een Ondernemingsraad en andere medezeggenschapsorganen, (ambtelijk) secretarissen, bestuurders, en leden van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht.

Resultaat?
Na het volgen van de workshop heeft u uw eigen visie op het samenspel tussen medezeggenschap en Raad van Toezicht, passend bij uw organisatie. U heeft een op maat gemaakt plan van aanpak en een eerste aanzet tot een ontwikkelplan. Bovendien heeft u tips en adviezen die op uw situatie zijn toegesneden en een eerste aanzet tot acties die u gelijk kunt toepassen.

Programma:

Ochtend:
Kennismaking, bespreking leervragen en eigen visies op de rol van medezeggenschap en Raad van Toezicht, delen van visies en eigentijdse informatie en opvattingen over dit thema.

Lunch (inbegrepen)

Middag:
Praktijkcases als voorbeeld en van eigen organisatie, plan van aanpak op maat, praktijktips op maat en aanzet voor ontwikkeling van nieuwe rol en samenspel tussen medezeggenschap en raad van Toezicht.

Docent(en):
Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij als advocaat gespecialiseerd in ondernemings- en arbeidsrecht, en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Mens boven Systeem, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met reorganisaties en organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten. 

Uw investering:

€795, ex BTW, inclusief lesmateriaal

Indien uw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geeft u dat dan aan onder opmerkingen bij uw inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Data en Locatie:

data volgen z.s.m.

Social Impact Factory, Utrecht

Ik wil graag meer informatie