Workshopinformatie:

De rol van de OR bij reorganisatie (incl. fusie & overname)

In deze dynamische tijden zijn vrijwel alle organisaties in beweging. Soms leidt dat tot een reorganisatie, fusie of overname en krijgt u als OR te maken met deze in meerdere opzichten complexe materie. Vaak gaat het om langlopende trajecten met veel vergaderingen met meerdere partijen, ingewikkelde onderwerpen met geregeld de nodige persoonlijke impact voor leden van de achterban of zelfs de OR.

In deze workshop krijgt u handvatten over het samen optrekken met de bestuurder in een reorganisatie-, fusie- of overnametraject, met alle aandacht voor de arbeidsrechtelijke aspecten. Zo kunt u de reorganisatie in een (wettelijk) kader plaatsen, krijgt u inzicht in de verschillende fasen van zo’n traject, de rol die u daarin kunt spelen en de rol van andere partijen, waaronder ook vakbonden. Na deze workshop bent u in staat een proactieve rol te vervullen in ieder reorganisatietraject.

Voor wie?
Voor leden van een ondernemingsraad die te maken krijgen met een reorganisatie of fusie.

Resultaat?
Na het volgen van de workshop weet u alle fasen van een reorganisatietraject, kunt u deze in een kader plaatsen en bent u zich bewust van uw rol als OR. Daarnaast krijgt u aan de hand van praktijkcases inzicht in proactief samenspel met uw bestuurder en ziet u de meerwaarde van een gezamenlijk doel en samenwerkend traject.

Programma:

Ochtend:

Kennismaking, bespreking leervragen en persoonlijke drijfveren, overzicht van wettelijke rol van de OR en van de verschillende fasen van een reorganisatie.

Lunch (inbegrepen)

Middag:

Praktijkcases als voorbeeld en van eigen organisatie, plan van aanpak op maat, praktijktips op maat en aanzet voor ontwikkeling van samensturing.

Docent(en):

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Hij werkte als HR-manager bij Shell en KLM, en als organisatieadviseur bij KPMG. Hij legt zich als advocaat en adviseur sinds jaren toe op fusies, reorganisaties, overnames en veranderprocessen en vernieuwing van de rol van medezeggenschap. Hij werkt graag voor organisaties waar men werkt aan nieuwe vormen van leiderschap en organiseren.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Mens boven Systeem, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met fusies, overnames, reorganisaties en organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten. 

Hij is docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen over (verniewing van) medezeggenschap.

Uw investering:

€795, ex BTW, inclusief lesmateriaal

Indien uw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geeft u dat dan aan onder opmerkingen bij uw inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Data en Locatie:

data volgen z.s.m.

Social Impact Factory, Utrecht

Ik wil graag meer informatie