Workshopinformatie:

De OR als aanjager van organisatievernieuwing

Deze interactieve workshop bestaat uit twee dagdelen en is gericht op OR-leden die graag willen bijdragen aan vernieuwing van hun organisatie. In deze dagvullende workshop krijg je niet alleen tips en adviezen op maat voor de eigen organisatie en OR, maar krijg je ook handvatten en ga je naar huis met een direct in te zetten concept-plan van aanpak, dat in samenspraak met de andere deelnemers en docent wordt ontwikkeld.

NB: Deze workshop kan worden gevolgd door individuele leden, maar ook door een gehele ondernemingsraad.

Voor wie?
Voor leden van medezeggenschapsorganen en (ambtelijk) secretarissen.

Resultaat?
Na het volgen van de workshop heeft u een direct toepasbaar en op maat gemaakt plan van aanpak om in uw eigen organisatie aan de slag te gaan met het leveren van een bijdrage aan de organisatievernieuwing. Bovendien heeft u tips en adviezen die op uw organisatie zijn toegesneden en een eerste aanzet tot vernieuwing die u gelijk kunt toepassen.

Programma:

Ochtend:

Kennismaking, bespreking leervragen en persoonlijke drijfveren, overzicht van alle recente en relevante ontwikkelingen rondom het thema

Lunch (inbegrepen)

Middag:

Praktijkcases eigen organisatie, plan van aanpak op maat, praktijktips op maat en aanzet voor ontwikkeling van eigen organisatie.

Docent(en):

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Hij werkte als HR-manager bij Shell en KLM, en als organisatieadviseur bij KPMG. Hij legt zich als advocaat en adviseur sinds jaren toe op fusies, reorganisaties, overnames en veranderprocessen en vernieuwing van de rol van medezeggenschap. Hij werkt graag voor organisaties waar men werkt aan nieuwe vormen van leiderschap en organiseren.

Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij als advocaat gespecialiseerd in ondernemings- en arbeidsrecht, en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Nieuw Organiseren, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten. 

Uw investering:

€795, ex BTW, inclusief lesmateriaal

Indien uw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geeft u dat dan aan onder opmerkingen bij uw inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Data en Locatie:

data volgen z.s.m.

Social Impact Factory, Utrecht

Ik wil graag meer informatie